top of page
KRF_Dorris_Zomer_2023-19_edited.jpg

Dorris & Co, gevestigd aan Hoofdstraat 82, 7941AL Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.dorrisenco.nl, Hoofdstraat 82, 7941AL Meppel, tel: 0522727000

Vragen over de gegevensbescherming van Dorris & Co kunt u stellen via administratie@dorrisenco.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dorris & Co verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Alle persoonsgebonden informatie die aan ons wordt verstrekt wordt alleen gebruikt voor de dienst waar u om hebt gevraagd.

Voor zover aan ons verstrekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens; voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, kleurtype.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals weergegeven in de AVG. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dorris & Co verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Eventueel verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dorris & Co heeft geen geautomatiseerde verwerking van en neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dorris & Co bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig, of wettelijk verplicht is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Hosting van de website

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan u aanbieden. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dorris & Co verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dorris & Co gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  Wij maken ook gebruik van cookies van externe partijen om de functionaliteit van Facebook, Instagram en andere sociale media beter te integreren en analytische gegevens te vergaren (Google Analytics). U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Of u kunt cookies verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorris & Co en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@dorrisenco.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Dorris & Co wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dorris & Co neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben onze website beveiligd tegen ongewenste en onrechtmatige toegang door derden. Persoonlijke informatie wordt altijd overgedragen via een beveiligde SSL verbinding om te voorkomen dat de informatie onbedoeld of onrechtmatig beschikbaar wordt voor derden.

 

Wijzigingen privacy beleid

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we eventueel gebruiken en / of openbaar maken.

bottom of page